Thursday, November 8, 2012

Jänku-Jussi numbritoodete testkasutaja lasteaiaõpetaja Lea


Üks numbriraamatu testkasutajatest oli Lea Maiberg, väga paljude metoodiliste lasteaiaõpikute kaasautor ja vene laste eesti keele õpetaja. Lea kirjutab nii:
Vaatasin Jänku-Jussi numbriraamatu multikaid 4-7aastaste vene emakeelega lastega. N...umbrite tutvustused on väga konkreetsed ja lihtsa sõnavaraga, mis hõlbustab asjade meeldejätmist. Lastele meeldisid numbrilood ja nad said eestikeelsest kõnest väga hästi aru. Jänku-Jussi numbriraamat, numbrivihik, DVD ja numbrikaardid moodustavad ühtse terviku. Raamat annab lapsele ettekujutuse arvust ja numbrist. Igapäevaste tegevuste kaudu tutvustatakse numbrite moodustamist, antakse ettekujutus arvude ja numbrite omavahelisest seosest. Jänkupere võrdleb, liidab ja lahutab kaheteistkümne piires. Numbrivihikuga õpetatakse lapsi numbreid kirjutama ja tehteid tegema. Lapsele antaks esmane ettekujutus rahast, ajaühikutest, kaalust, pikkusest jpm. DVD kasutamine teeb õppimise huvitavamaks ja näitab teadmiste praktilist kasutamist. Numbrikaartidega on võimalik mängida erinevaid mänge ja kinnistada laste teadmisi mängulises vormis.
Vaata numbritoodete kohta: http://www.jankujuss.ee/2012/08/janku-jussi-numbriraamat-numbrivihik.html

No comments: