Friday, September 23, 2011

Maanteeameti teadaanne kooliaasta alguse kohta

Palun lugege see läbi, kui kodus on väikseid lapsi! Rääkige nendega ja näidake neile ka Jussi liiklusmultikaid. Sellest on kindlasti abi:


Kooliaasta on liikluses alanud murettekitavalt. Tallinna-Harjumaa teedel on septembrikuu   jooksul vigastada saanud juba 8 last. Võrreldes eelmise aastaga näitavad kasvutendentsi ka liiklusõnnetustes vigastada saanute ja hukkunute koguarv.
Kaks 7-aastast poissi said Harjumaal vigastada kui nad jooksid teeäärde pargitud sõidukite varjust sõiduteele, kahes liiklusõnnetuses said vigastada 7- ja 9-aastased jalgratturid, kes sõitsid punase tule ajal sõiduteele ning said löögi lähenenud sõidukilt.
Palume vestlustes lastega meelde tuletada, et sõiduteed ületatakse alati selleks ettenähtud kohas. Kui läheduses pole ühtegi teeületuskohta, siis tuleb leida koht, kus sõidutee on mõlemas suunas hästi nähtav! Enne sõidutee ületamist tuleb tee ääres peatuda ning veenduda tee ületamise ohutuses. Parkivate autode vahelt teed ületades tuleks vaadata, kas lähenemas pole teisi sõidukeid. Laste jaoks on ohtlikud vihma- või lumesadu ja sellega kaasnevad märg ja libe tee ning kehvem nähtavus (udu), millega lapsed arvestada ei oska. Seoses pimeda-aja saabumisega aidake lastele meelde tuletada ka helkuri kandmise vajalikkust! Uue liiklusseaduse LS§22 lg8 kohaselt peab jalakäija halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes kandma (standardile EVS-EN13356 vastavat) helkurit või ka sutama  valgusallikat. Seega, helkurit tuleb pimeda ajal kanda ka asulas ning see kinnitatakse külje peale, põlve kõrgusele!
Septembris on kõigil liiklejatel võimalik liituda liiklusrahuleppega www.liiklusrahu.ee, millega nii kooliõpilased kui autojuhid lubavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla. Omavahelises kokkuleppes lubavad autojuhid liigelda äärmiselt ettevaatlikult ning vähendada tänavatel sõiduki liikumiskiirust, jalakäijad aga ületada sõiduteed alati õigest kohast üle tee ning olla tähelepanelikud.
Liikluskasvatuse osakonna juhataja
                                            OHUTUT LIIKLEMIST!
Kõik Jänku-Jussi liiklusmultikad leiad liiklusmultikate DVD-lt või sellelt lingilt.

No comments: